Αρχική > Uncategorized > Έκθεση-κόλαφος για τους ηγέτες της ΕΕ. -Έρχονται οι ελεγκτές της τρόικας

Έκθεση-κόλαφος για τους ηγέτες της ΕΕ. -Έρχονται οι ελεγκτές της τρόικας

22 Δεκεμβρίου, 2013 Σχολιάστε Go to comments

01 ftwxeiaΚόλαφο για τους ίδιους τους ηγέτες της ΕΕ αποτελεί το προσχέδιο έκθεσης που έδωσαν χθες στη δημοσιότητα οι εισηγητές Οτμαρ Καράς και Λιμ Χόανγκ Νγκόκ εκ μέρους της επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που διενεργεί τον έλεγχο της δράσης της τρόικας, όσον αφορά στη δημοκρατική νομιμοποίησή της, αλλά και τα αποτελέσματα των ενεργειών της.
Οι εισηγητές υπογραμμίζουν ότι το συγκεκριμένο προσχέδιο έκθεσης αποτελεί τη βάση για τις πολιτικές συζητήσεις, τις επισκέψεις αντιπροσωπειών στα κράτη μέλη και της ακροάσεις διαφόρων υπευθύνων στις αρχές του 2014, προσθέτοντας ότι στόχος του κειμένου είναι η εξαγωγή συμπερασμάτων και συστάσεων, που θα οριστικοποιηθούν τους επόμενους μήνες.………….
Όπως αναφέρεται, το προσχέδιο θα αποτελέσει τη βάση του πολιτικού έργου που θα αρχίσει τον Ιανουάριο, με ακροάσεις σημαντικών παραγόντων που καθόρισαν το περιεχόμενο των προγραμμάτων στήριξης και την αποστολή αντιπροσωπειών του ΕΚ στην Κύπρο, στην Ελλάδα, στην Ιρλανδία και την Πορτογαλία.
Ειδικότερα, οι δύο εισηγητές υποστηρίζουν ότι όλες οι αποφάσεις που σχετίζονται με την ενίσχυση της ΟΝΕ θα πρέπει να λαμβάνονται βάσει της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Οποιαδήποτε απόκλιση από την κοινοτική πρακτική και η ενισχυμένη χρήση των διακυβερνητικών συμφωνιών θα διαιρέσουν και θα αποδυναμώσουν την Ένωση συμπεριλαμβανομένης της ζώνης του ευρώ, αναφέρουν και υπενθυμίζουν ότι ο ESM (Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας ΕΜΣ) θα πρέπει να λογοδοτεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, συμπεριλαμβανομένων των αποφάσεων για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης ώστε να ενισχυθεί ο δημοκρατικός έλεγχος του ΕSM.
Επίσης, ζητείται να εξεταστεί η τροποποίηση της Συνθήκης του ESM ώστε οι αποφάσεις να λαμβάνονται με ειδική πλειοψηφία αντί για ομοφωνία και απευθύνεται έκκληση για συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στον σχεδιασμό και την εφαρμογή των σημερινών και μελλοντικών προγραμμάτων προσαρμογής.
Έμφαση δίνεται από κ.κ. Κάρας και Νγκόγκ στην ανάγκη να δώσει λόγο η τρόικα για τα «λάθη» στους δημοσιονομικούς πολλαπλασιαστές, αλλά και να εξεταστεί η αναθεώρηση των Μνημονίων με βάση τα αποτελέσματά τους.
Παράλληλα, σημειώνουν ότι προκειμένου να υπάρξει βελτίωση της λογοδοσίας της Επιτροπής όταν ενεργεί υπό την ιδιότητα του μέλους της τρόικας θα πρέπει να παρουσιάζεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πριν από την ανάληψη των καθηκόντων και στη συνέχεια να προβλέπεται τακτική υποβολή εκθέσεων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Υπογραμμίζεται, επίσης, η ανάγκη επαναξιολόγησης της διαδικασίας λήψης των αποφάσεων του Eurogroup για την τροποποίηση του Μνημονίου ώστε να υπάρχει στα κράτη μέλη που λαμβάνουν βοήθεια κατάλληλη δημοκρατική λογοδοσία τόσο σε εθνικό, όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Θα πρέπει ακόμη σύμφωνα με τους εισηγητές να διασφαλιστεί κατάλληλος δημοκρατικός έλεγχος σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων σε εθνικό επίπεδο.

Εξάλλου, ζητείται η διερεύνηση της αλλαγής της Συνθήκης για τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου εντός του κοινοτικού πλαισίου, ως εναλλακτική λύση προς το ΔΝΤ.
Το προσχέδιο της έκθεσης υπογραμμίζει ότι στόχος των προγραμμάτων ήταν να αποφευχθεί μια μη ελεγχόμενη χρεοκοπία, να σταματήσει η κερδοσκοπία στο δημόσιο χρέος, η επίτευξη αειφόρου ανάπτυξης και η αποτελεσματική μείωση του χρέους σε μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη βάση.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η αναφορά σύμφωνα με την οποία τα προγράμματα δεν ήταν κατάλληλα για την πλήρη διόρθωση των μακροοικονομικών ανισορροπιών που είχαν συσσωρευτεί επί δεκαετίες μερικές φορές.
Παράλληλα, όμως, αναγνωρίζεται ότι ήταν τεράστια η πρόκληση που αντιμετώπισε η τρόικα καθώς, μεταξύ άλλων, «ο φόβος της κατάρρευσης της ζώνης του ευρώ ήταν προφανής, πολιτικές συμφωνίες έπρεπε να γίνουν, η παγκόσμια οικονομία ήταν σε ύφεση».
Στο προσχέδιο της έκθεσης εκφράζεται λύπη για την έλλειψη διαφάνειας στις διαπραγματεύσεις, ενώ επισημαίνεται η ανάγκη να αξιολογηθεί αν έχουν ενημερωθεί τα εθνικά κοινοβούλια και σημειώνει περαιτέρω τον πιθανό αρνητικό αντίκτυπο αυτών των πρακτικών σχετικά με τα δικαιώματα των πολιτών.
Παράλληλα, εκφράζεται λύπη του για συστάσεις που απευθύνθηκαν μακριά από τη λογική της στρατηγικής της Λισαβόνας και των στρατηγικών «Ευρώπη 2020».
Οι εισηγητές αποδοκιμάζουν το γεγονός ότι τα προγράμματα για την Ελλάδα, την Ιρλανδία και την Πορτογαλία περιλαμβάνουν εκτενείς παρεμβάσεις στα συστήματα υγείας και δεν δεσμεύονται από τον Χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις Συνθήκες.
Ακόμη, αποδοκιμάζουν το γεγονός ότι από το 2008 η εισοδηματική ανισότητα έχει αυξηθεί, και επισημαίνουν ιδιαίτερα την απότομη αύξηση της ανεργίας των νέων στην Ελλάδα.
Χαιρετίζουν το τέλος του προγράμματος για την Ιρλανδία, το αναμενόμενο τέλος του προγράμματος για την Πορτογαλία και «εκφράζουν λύπη για την έλλειψη προόδου στην Ελλάδα, παρά τις πρωτοφανείς μεταρρυθμίσεις που έχουν αναληφθεί».
Η έκθεση αποδοκιμάζει το γεγονός ότι τα στατιστικά δεδομένα δεν ήταν πάντα διαθέσιμα με ειδική αναφορά για την Ελλάδα περί «απάτης μεγάλης κλίμακας» στις στατιστικές τα έτη που προηγήθηκαν του Μνημονίου.
Σημειώνει επίσης ότι η οικονομική βοήθεια και το πρόγραμμα προσαρμογής στην Ελλάδα, δεν εμπόδισαν την ελεγχόμενη χρεοκοπία, ούτε τη μετάδοση της κρίσης σε άλλα κράτη μέλη και αποδοκιμάζει την οικονομική και κοινωνική ύφεση, η οποία έγινε εμφανής όταν οι δημοσιονομικές και μακροοικονομικές διορθώσεις τέθηκαν σε ισχύ.
Η έκθεση αποδοκιμάζει, ακόμη, το γεγονός ότι η μείωση των διαρθρωτικών ελλειμμάτων σε όλες τις χώρες του προγράμματος από την έναρξη των αντίστοιχων προγραμμάτων παροχής βοήθειας δεν έχει ακόμη οδηγήσει σε μείωση των ποσοστών του δημοσίου χρέους προς το ΑΕΠ και υπογραμμίζει ότι το ποσοστό του δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ, αντίθετα, έχει αυξηθεί πολύ.
Επισημαίνεται, επίσης, ο διπλός ρόλος της Επιτροπής στην τρόικα και ως εκπρόσωπος των κρατών μελών και ως θεσμικό όργανο της ΕΕ και απευθύνεται προειδοποίηση ότι μπορεί να υπάρχουν συγκρούσεις συμφερόντων στο εσωτερικό της Επιτροπής μεταξύ του ρόλου της στην τρόικα και της ευθύνης της ως θεματοφύλακας των Συνθηκών, ιδίως σε τομείς όπως ο ανταγωνισμός και οι κρατικές ενισχύσεις.
Η έκθεση τονίζει, τέλος, τη γενικά αδύναμη δημοκρατική λογοδοσία της τρόικας στις χώρες που βρίσκονται σε πρόγραμμα.
Σύμφωνα με τους εισηγητές, «παρουσιάσαμε το έργο μας δημόσια. Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Τώρα διαμέσου των ακροάσεων και των επισκέψεών μας στις χώρες (οι οποίες βρίσκονται) σε προγράμματα στήριξης, εμείς και οι συνάδελφοί μας ευρωβουλευτές θα διερευνήσουμε σε μεγαλύτερο βάθος προκειμένου να συγκεντρώσουμε πληροφορίες ώστε να διαμορφώσουμε την όποια πρόταση για αλλαγές. Θα λάβουμε επίσης απαντήσεις σε ένα λεπτομερές ερωτηματολόγιο το οποίο υποβάλαμε σε σημαντικούς διαμορφωτές πολιτικής. Καλωσορίζουμε την βούληση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να συνεισφέρει στην διαδικασία και καλούμε και άλλους, ειδικά την ΕΚΤ και το Eurogroup, να μιμηθούν το παράδειγμά της με το ίδιο πνεύμα διαφάνειας και λογοδοσίας».
Το κείμενο που κατατέθηκε, σύμφωνα με την Επιτροπή, επισημαίνει πως χρειάζονται επίσης βελτιώσεις και σε εθνικό επίπεδο, όσον αφορά κυρίως το σε ποιον «ανήκει» η ευθύνη για την διαδικασία εφαρμογής μεταρρυθμίσεων καθώς εάν δεν υπάρχει τέτοια απόδοση ευθυνών η εφαρμογή είναι λιγότερο αποτελεσματική και οι επιπτώσεις των μεταρρυθμίσεων λιγότερο θετικές.
Σύμφωνα με το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα που παρατίθεται, αντιπροσωπεία της Επιτροπής Οικονομικών θα μεταβεί στη Λισαβόνα από την 6η ως την 7η Ιανουαρίου 2014, στην Αθήνα από την 8η ως την 9η Ιανουαρίου, στην Λευκωσία από την 10η ως την 11η Ιανουαρίου και στο Δουβλίνο την 16η ως την 17η Ιανουαρίου.
Ενώπιον της επιτροπής θα μιλήσουν παράλληλα ο Ευρωπαίος Επίτροπος αρμόδιος για Οικονομικά και Νομισματικά Θέματα Όλι Ρεν (13η Ιανουαρίου), ο πρώην πρόεδρος της ΕΚΤ Ζαν-Κλοντ Τρισέ (14η Ιανουαρίου) και ο διευθυντής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕΜΣ) Κλάους Ρέγκλινγκ (15η Ιανουαρίου).
Το σχέδιο της έκθεσης θα παρουσιαστεί κι επίσημα στην Επιτροπή την 16η Ιανουαρίου στο Στρασβούργο.
 elzoni.gr
20/12/13


ΣΧΕΤΙΚΑ:

  • Σύντομο ανέκδοτο: Το Ευρωκοινοβούλιο καταδικάζει την Τρόικα….

Στην περίπτωση της Ελλάδας, δε, επισημαίνεται ότι η Τρόικα δεν κατάφερε ούτε να αποτρέψει την ελεγχόμενη χρεοκοπία της χώρας, ενώ εν γένει στο «κάδρο» των ευθυνών μπαίνουν και οι ιθύνοντες της ευρωζώνης, που εγκαλούνται ως προς την έλλειψη νομικής βάσης για τη σύσταση της Τρόικας.

Πρόκειται, σαφώς, για συμπεράσματα που δικαιώνουν το κοινό περί δικαίου αίσθημα, καταδικάζοντας τις αδιέξοδες πολιτικές των Ευρωπαίων ταγών και του μνημονίου. Το ζήτημα, όμως, είναι το «δια ταύτα». Δυστυχώς, κάπου εκεί διαπιστώνει κανείς ότι κάτι στην όλη ιστορία δεν «κολλάει». Γιατί, εντάξει, καλή η έκθεση, καλά τα πορίσματα και τα συμπεράσματα, αλλά, αν δεν υπάρξει τιμωρία των ενόχων, ποιο το αντίκρισμα και η ουσία;

Ούτως ή άλλως και εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, αν όλα εξελιχθούν βάσει προγράμματος, οι κ.κ. Τόμσεν, Μορς και Μαζούχ, επικεφαλής της αποστολής της Τρόικας στην Ελλάδα, θα βρίσκονται εκ νέου στη χώρα μας μετά τις 10 Ιανουαρίου, για να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις με την ελληνική κυβέρνηση. Και εκείνη, με τη σειρά της, θα τους δεχτεί και πάλι στο τραπέζι των συζητήσεων και θα υποχωρήσει στις περισσότερες -αν όχι σε όλες- τις απαιτήσεις τους για νέα, σκληρά μέτρα.

Να την «βράσω», λοιπόν, μετά συγχωρήσεως, την έκθεση-«καταπέλτη», εάν οι υπεύθυνοι για τη διάλυση της Ελλάδας δεν καθίσουν στο σκαμνί, δεν λογοδοτήσουν και δεν καταδικαστούν. «Ανεπίδοτο γράμμα» θα είναι κάθε πόρισμα του Ευρωκοινοβουλίου, εάν δεν συνοδεύεται από την ποινή εξοστρακισμού -τουλάχιστον- της Τρόικας, από τις χώρες εκείνες, στις οποίες κλήθηκε να επιβάλει αιματηρές και οδυνηρές θυσίες, στο όνομα της δήθεν δημοσιονομικής προσαρμογής.

Για να μην μιλήσουμε για την αναζήτηση ευθυνών, που θα έπρεπε να ακολουθήσει τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και να αφορά στους γηγενείς πολιτικούς των χωρών που εφάρμοσαν «τυφλά» τις καλούμενες μεταρρυθμίσεις των Τροϊκανών…

Πολύ φοβάμαι ότι η έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν είναι τίποτα περισσότερο, από ένα εξαιρετικό αντιμνημονιακό άλλοθι, για εκείνους που θέλουν να «νίψουν τας χείρας τους» και να κοιμούνται πιο ήσυχοι τα βράδια, θεωρώντας ότι μια κόλλα χαρτί κατά της Τρόικας είναι αρκετή, για να κατευνάσει τις αντιδράσεις και να λειτουργήσει ως «κολυμβήθρα του Σιλωάμ».

Αλήθεια, οι αξιότιμοι συντάκτες της έκθεσης του Ευρωκοινοβουλίου, που βρίσκονταν, σχεδόν 3,5 χρόνια τώρα, που οι πολιτικές της Τρόικας και η εφαρμογή τους από τους υποτακτικούς Έλληνες κυβερνώντες, κατέστρεφαν τη χώρα; Ή έχει κανείς την εντύπωση ότι θα ρισκάρει ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κ. Μάρτιν Σουλτς, τώρα που κάνει προεκλογική καμπάνια για την προεδρία της Κομισιόν, να «ενοχλήσει» τους Τροϊκανούς; Πολύ «χλωμό» μου φαίνεται ένα τέτοιο σενάριο…
protothema.gr, 21/12/13

 

  1. Δεν υπάρχουν σχόλια.
  1. No trackbacks yet.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: